Browsed by
Chuyên mục: BOOK REVIEW

How to travel in time: Read

Rừng Na Uy – Murakami Haruki

Rừng Na Uy – Murakami Haruki

Xin mượn lời người dịch để mở đầu.. “Mối tình sâu sắc nhất của bạn có gắn liền với một bài hát nào không? Một cảnh trí nào không?” Những thứ rất nhỏ thôi nhưng khi lỡ chạm đến là như cởi một nút thắt làm cuộn trào lên một miền ký ức mệnh mông tường chừng đã ngủ sâu, đau đớn, dữ dội như thác đổ? Rừng Na uy là tên một bài hát của nhóm nhạc The Beatles…

Read More Read More